Услуги

Помощ за Вас

Вашият бизнес е подпомаган ежедневно от  сътрудници  в  цяла Европа.

Всяка година нашите консултанти извършват повече от 200 000 посещения във Вашите предприятия, проверяват повече от 265 000 автомобила и извършват повече от 1 450 000 изпитания на гуми в Европа!

Повече от 1000 експерти на място, екипи, посветени да разбират Вашите нужди и помагащи на професионалистите в сферата на гумите да Ви предлагат най-добрата оферта «продукт & услуга».

Нашите търговски консултанти Ви помагат да оптимизирате Вашите експлоатационни разходи, като Ви предложат  политика за гумите, която да спомогне за намаляне оперативните разходи.

За да постигнете това, нашите експерти ще Ви окажат съдействие със:
  • Съвети за оптимизирано поставяне на гуми в зависимост от превозните средства и дейностите
  • Одити на автомобилните паркове
  • Симулации с цел анализ на  оперативните радходи
  • Съвети за поддръжката на гумите
  • Услуги, адаптирани към Вашите нужди:
  • MICHELIN EURO ASSIST за максимална мобилност.

•Съвети за оптимизирано поставяне на гуми в зависимост от превозните средства и дейностите