Услуги
Връщане към началото на страницата

Защо MICHELIN® Solutions

Управлението на автомобилните паркове никога не е било толкова сложно като днес:
 • намаляване на разходите;
 • навременна доставка;
 • оптимизирано управление на активите;
 • откриване на лостове за ефективност;
 • намаляване на разходите за гориво;
 • спазване на изискванията за опазване на околната среда;
 • контролиране на всички показатели.
michelin_solution

За всеки от проблемите много специалисти предлагат ограничени услуги. Но днес действително никой не предлага глобално решение и не се ангажира с постигане на ефективни  резултати.

Нагоре

Иновативни решения за автомобилните паркове

MICHELIN® решения предлага на парковете от тежкотоварни автомобили, от лекотоварни автомобили и бусове договорни решения , целящи улесняването на тяхната мобилност и подобряването на рентабилността им.

Това се постига в различни направления като извършването от външна фирма на дейности по гумите, увеличаването на производителността на автомобилите и намаляването на разхода на гориво...

Оригиналността на тези решения почива на многобройни ключови компоненти:
 • създаването и споделянето на стойността;
 • договорен ангажимент за резултат, споделен с клиента;
 • предвиждането на многобройни лостове за действие, които отиват много по-далеч от гумата;
 • гаранция за възстановяване на платеното, ако целите не бъдат достигнати.
Този договорен ангажимент стана възможен благодарение на:
 • Опита на Michelin в сферата на управлението на автомобилни паркове: от повече от 70 години, Michelin придружава професионалните автомобилни паркове и извършва услуги на повече от 500 000 автомобила. Дори един специално ангажиран отдел, Michelin Fleet solutions, бе създаден през 1996 г.
 • Уникална екосистема от експерти, облягаща се на строго подбрани партньори с оглед техните умения и технологичния им напредък в областта на телематиката, електрониката, обучението и управлението на паркове.
bandeau_michelin_solution
Нагоре

Как да намалите Вашите разходи за гориво?

EFFIFUEL™ на MICHELIN® solutions: ангажимент за намаляване на литрите на сто километра.

С EFFIFUEL™ Michelin solutions се ангажира към превозвачите да им съдейства за намаляване на разходите за гориво.

Горивото е чувствително перо сред оперативните разходи
 • Предвижданията сочат увеличение на чистата цена на дизеловото гориво с 3% до 4% годишно за следващите години. 4% годишно увеличение: това е равнището на поскъпване на дизела по бензиностанциите, регистрирано от 2005 до 2012 г. в Западна Европа.
 • Горивото представлява близо 30% разходи на автомобилен парк в Западна Европа, до 40% в страните от Централна Европа. Във Франция това е първото разходно перо на транспортна фирма.
 • За тежкотоварна композиция, извършваща пробег от 120 000 километра годишно, отделеният за гориво бюджет на месец може да достигне и дори да надмине този, предвиден за гуми за годината.
 • Преценено е, че в Западна Европа печалбата от композиция  влекач+полуремарке, работещ през цялата година, е от порядъка на 3000 евро нето.
Следвайте MICHELIN® solutions :
Twitter
Linkedin_large
Linkedin
Slideshare_large
Slidesshare Youtube Mail
Нагоре