Предимствата за Вас

Околна среда

-1-

По-чистият транспорт е от съществено значение днес. Вече над 100 години, Michelin използва иновациите в продуктите си за устойчиво развитие при намаление на ефекта върху околната среда1, благодарение на заводите си в Европа – сертифицирани поISO 14001.

Michelin Ви предлага продукти, консумирали по-малко суровини – например регенератът Michelin Remix2.

1: Michelin намали ефекта от заводите си върху околната среда с до 33% през последните шест години (източник: 2011 Sustainable Development Activity Report).
2: Michelin Remix може да спести приблизително 50 kg суровини, средната тежест на пристърган каркас.