Продукти

Пренарязване и регенериране

-1-

УДЪЛЖЕТЕ ЖИВОТА НА ГУМИТЕ СИ!

Външната част на гумите MICHELIN е направена така, че да можете няколкократно да я набраздявате и да възстановявате протектора. Благодарение на професионално управление, което е адаптирано към вашата дейност, можете да оптимизирате рентабилността си при пълна сигурност. И да спомогнете за опазването на околната среда.

Намалете себестойността на километър пробег.
Чрез повторното набраздяване и възстановяване на протектора MICHELIN Remix® вие реализирате значителни икономии!
Повторно набраздената гума има 10% по-голямо сцепление(1), дава възможност за до 25% допълнителен(2) пробег и спестява до 2 л гориво на
100 km(3)
.
Гумите с възстановен протектор имат същите технически характеристики като новите, но струват с около 40% по-малко(4) и с тях може да се изминат същите километри.
Опазвайте околната среда.
Като професионалисти с чувство за отговорност, вие ще спомогнете за икономия на гориво и суровини, а освен това ще намалите количеството изхвърляни отпадъци, благодарение на допълнителния живот на вашите гуми.

  • (1) по отношение на параметрите, установени за едни и същи гуми, достигнали до степен на износеност. Референции на Michelin - Изпитване, извършено на гладък бетон
  • (2) Препоръки на Професионалната френска асоциация на производителите на гуми - април 2013 г.
  • (3) 1,94 л/100 km, установено от съдия-изпълнител на сравнително изпитване, проведено през месец юни 2007 г. в технологичния център на Michelin в Ладу.
  • (4) Ценови извадки от вътрешни източници за 2014 г. и ценови извадки от интернет, обобщени от външен орган през 2014 г.

ПРОЕКТИРАНИ ЗА ВАС

ЗАЩО СЕ ПРЕНАРЯЗВА ПРОТЕКТОРЪТ?

Експерти в услуга на Вашата безопасност

Повишете представянето на Вашите гуми

Премиум проверка за премиум регенериране

Пренарязването на товарните гуми MICHELIN представлява отнемане на 3 до 4 мм каучук, намиращ се в основата на протектора. Операцията може да бъде извършена върху нова товарна гума MICHELIN  или върху товарна гума MICHELIN Remix®. Пренарязването спомага за оптимизиране пробега, намаляване разхода на гориво и подобряване сцеплението на Вашито гуми.

WHY REGROOVE ?

ENTRUSTED TO A SPECIALIST,

REGROOVING MEANS 3 ADVANTAGES
FOR THE TRUCKING BUSINESS
Infographie recreusage

…IF CARRIED OUT BY A SPECIALIST,REGROOVING A TYRE
HAS NO IMPACT ON ITS ACCEPTABILITY FOR RETREADING

Find out more : White book or DESIGNED FOR MORE

(1) Compared with the performance of the same tyres when worn out. MICHELIN references - test conducted on polished concrete.
(2) Example of a set of tyres used to cover 120.000 km per annum with 25% of regrooved tyres in contact with the road surface.
(3) Internal Michelin references: average measurement for the 4 principal sizes on the market (315/80 R 22.5, 315/70 R 22.5, 385/65 R 22.5 and 13 R 22.5).

Повече безопасност!

Michelin препоръчва пренарязването да се извършва при остатъчна дълбочина на протектора от 2 до 4 мм.

Пренарязването се извършва в мрежата от доставчици на услуги. Когато то е извършено спрямо нашите препоръки, остатъчен защитен слой подсигурява здравината и цялостта на “короната” и каркаса на гумата.

При новите товарни гуми MICHELIN и регенерираните MICHELIN Remix® дебелината на долните слоеве е равномерна (4 до 5 мм).

Пренарязването не влияе върху приемането на каркасите за MICHELIN Remix®.

Оптимизирано сцепление

Пренарязването възстановява острите ръбове и увеличава дълбочината на протектора от 6 до 8 мм. Това води до подобрено сцепление на Вашите гуми и оптимална сигурност на пътя.

picto-recreusage_adherence

На мокра настилка пренарязаните гуми на Вашия автомобил подобряват с около 10% напречно сцепление и задвижваща сила в сравнение със същите гуми в износено състояние, но непренарязани (1).

(1) Източник на Michelin – Изпитание, извършено на полиран бетон

По-дълъг живот на гумата

picto-recreusage_kilometres

Пренарязването на нова товарна гума MICHELIN и на гума MICHELIN Remix®  удължава потенциалния живот, благодарение увеличаване остатъчната дълбочина на протектора, водеща до подобрен пробег с 20% до 25% километра повече!

По-малко гориво!

picto-recreusage_litre

Съпротивлението при търкаляне въздейства пряко върху разхода на гориво.

Пренарязването се извършва, когато гумата предлага най-добрите показатели на съпротивление при търкаляне.  Протекторът се деформира по-малко при контакт с пътя, което води до по-малко генериране на топлина в каркаса и съответно по-ниско съпротивление при търкаляне.

Пренарязването позволява гумите да бъдат ползвани в най-ефективния етап от гледна точка разхода на гориво.

Опазване на околната среда!

picto-recreusage_tonne

С намаляването на разхода на гориво пренарязаните  гуми MICHELIN позволява намаляване на емисиите от CO2 с до 1,6 тонана година (2) и така спомагат за предпазването на околната среда.

picto-recreusage_kilo

Всеки 4 пренарязани гуми  спестяват  една нова гума MICHELIN, т.е. 70 кг неупотребени суровини (3) и един неизхвърлен сред отпадъците каркас.

(2) Резултат за влекач и полуремарке, изминаващи 120 000 км/година с дял на пренарязаните гуми 25%.
(3) Вътрешни източници на Michelin: Средни измерени тегла от 4 основни размера на пазара (315/80 R 22.5; 315/70 R 22.5; 385/65 R 22.5; 13 R 22.5).

Законодателство

Пренарязването на гумите MICHELIN съответства на европейското законодателство и на действащото законодателство в европейските държави. В повечето страни законодателството уточнява, че товарните гуми може да бъдат пренарязани при условие, че на страницата на гумата е поставен индикатор «regroovable» или символът U и пренарязването се извършва от професионалисти, спазващи стандартите на индустрията.

Пренарязването е практика, препоръчана от ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation).

Възстановяването на протектора MICHELIN Remix® удължава ефективността на гумите Ви. Нещо повече, дава възможност за икономия, предлага по-голяма гъвкавост при употреба и Ви превръща в участник, осигуряващ устойчив транспорт.

Като предлага същите ключови параметри като една нова гума MICHELIN, най-вече що се отнася до безопасност, здравина и дълъг живот, гумата с възстановен протектор MICHELIN Remix® Ви осигурява:

WHY
RETREAD ?

To make savings, play a role in
sustainable transport and benefit from
flexible use

…WITHOUT COMPROMISING ON SAFETY

Learn more about:White Paper or DESIGNED FOR MORE

(1) Internal tests IN 2013. Life span of a MICHELIN Remix® tyre = 97% of the life span of a new Michelin tyre of the same dimension
(2) European average, internal pricing information in 2014 and Internet price study carried out by an external organisation in.
(3) 350 retread/new tyre combinations available with MICHELIN Remix® retreading.
(4) MICHELIN Remix® retreading only requires adding, on average, 20kg of raw materials, equivalent to a saving of 70% compared with the purchase of a new tyre.

Повече икономия

rechapage_economie

Гумата с възстановен протектор MICHELIN Remix® Ви предлага до 100% повече пробег* на около 60% от цената на нова гума MICHELIN**. Двойна икономия!
Нещо повече, благодарение на качеството на външната им част, протекторът на гуми MICHELIN може да бъде възстановяван неколкократно. Ефикасен начин допълнително да оптимизирате разходите си.

* Основава се на констатацията, че по-голямата част от размерите, смесите и обема на гумата, които се използват, са идентични между нови гуми MICHELIN и гуми с възстановен протектор MICHELIN Remix®.
** Ценови извадки от вътрешни източници за 2014 г. и ценови извадки от интернет, обобщени от външен орган през 2014 г.

Повече гъвкавост

rechapage_souplesse

Възстановяването на протектора MICHELIN Remix® е гъвкаво решение, тъй като Ви позволява да извлечете максимума от Вашите гуми и да удължите употребата им.
С гума с възстановен протектор, можете да избирате между няколко опции и позиции. По този начин можете да използвате запасите си от гуми до максимума на възможностите им.
Възстановяването на протектора MICHELIN Remix® Ви позволява и да пригодите протекторната рисунка към нуждите си. Вашият дистрибутор Michelin може да Ви предложи до 350 възможни комбинации!

По-екологично

rechapage_environnement

Възстановяването на протектора е решение, което спомага за опазване на околната среда.
Като удължава живота на гумата, възстановяването на протектора MICHELIN Remix® намалява броя на използваните нови гуми.
Трябва да се отбележи, че възстановяването на протектора води и до икономия на суровини. По-специално при възстановяване на протектора MICHELIN Remix® се икономисват 50 кг суровини. Добавянето на необходимата суровина е само 20 кг средно, т.е. 70% по-малко суровини отколкото за производството на нова гума!

Повече информация за гумите с възстановен протектор MICHELIN Remix®

rechapage_performance

Експерт по възстановяването на протектора на гумите на тежкотоварни превозни средства от около век, Michelin е разработил продукта MICHELIN Remix®.
Това е изключително ноу-хау за смяна на протектора на износена гума върху външна част MICHELIN, която е предварително оценена и подготвена.
Осъществено с индустриално напреднала технология от нашите специалисти, възстановяването на протектора MICHELIN отговаря на всички Ваши изисквания за безопасност, икономия и опазване на околната среда.