Съвети

Съвети за безопасност

-1-

Функции на гумата

Свързани рискове

Поемане на натоварването Определено от характеристиките
на автомобила: натоварване на мост
Гума с по-малки размери от необходимото ще генерира прекомерна топлина. Това може да доведе до бързо повреждане на гумата при движение, което може да доведе до внезапна загуба на налягане. Контактното петно няма да бъде оптимално, което може да влоши на поведението на пътя и на сцеплението, управлението, задвижващата сила и спирането. Регенерирането може да бъде изложено на риск. Продължителността на живота ще се скъси.
Способност да носи товарите при максимална скорост Определен от характеристиките на автомобила:
максимална скорост на автомобила
Гума с по-малки размери от необходимото ще генерира прекомерна топлина. Това може да доведе до бързо повреждане на гумата при движение, което може да доведе до внезапна загуба на налягане.. Регенерирането може да бъде изложено на риск. Продължителността на живота ще се скъси.
Движение по различни настилки В зависимост от дейността и начина на ползване Гума, коята не е подходяща за съответната позиция или употреба, може:
- да генерира прекомерна топлина: например употреба по автомагистрали на гума за градски условия.
- да се разруши: например при протектор на гума за ползване по автомагистрали, която се използва извън пътя.
В посочения пример ако по гумата  има дълбоки наранявания тя трябва да бъде прегледана от специалист за определяне дали може да продължи движението си, дали да бъде ремонтирана или спряна от движение. Забележете, че при наличие на видими части от металните подпротекторни слоеве, това би довело до окисляването им: гума с такава повреда се смята за неотговаряща на изискванията на Пътния кодекс. Тези повреди могат да доведат до бързо разрушаване на гумата в движение, което може да предизвика внезапна загуба на налягане. Регенерирането може да бъде изложено на риск. Продължителността на живота ще се скъси.
Управление на автомобила В зависимост от дейността и начина на ползване Неадаптирана гума, поставена на управляващ мост, може да доведе до по-непрецизно управление, в зависимост от състоянието на настилката и на скоростта. Това може да повлияе на отличното владеене на автомобила.
Управление на автомобила Обратна информация към водача Гумите на управляващия мост са първите, които влизат в контакт с пътната настилка. Гумите за тези мостове трябва да предават достатъчно ефикасно данните за промяната в състоянието на пътната настилка: като например преминаващо намаляване на сцеплението. Гума, непредвидена за този мост, може да не реагира толкова ефикасно или да филтрира някои данни за промяната в настилката.
Осигуряване на комфорт
при шофиране
Специфича характеристика на гумите за управляващи мостове: адаптирани и равномерни протектори Управляващият мост е особено чувствителен към еднаквостта на гумите: връзка с волана, позиция близо до шофьора и др. Гумите за този мост са специално проектирани, за да отговарят на този критерий и имат адаптирани протектори за оптимизиране на тази функция. Гума, непредвидена за този мост, няма да изпълнява толкова добре тази функция и може да доведе до по-голямо тегло за балансиране на цялата автогрупа.
Предаване на спирачното усилие При спиране: зависими от спирачните
системи на автомобила.
При внезапни спирания управляващият мост
е особено важен.
Спирането със система за забавяне на хода
е осигурено от задвижващия мост
При внезапно спиране се осъществява голямо прехвърляне на натоварване върху управляващия мост: гумите на този мост имат при това положение първостепенно значение за спирачния път на автомобила.
Гума, непредвидена за този мост, може да притежава по-ниски спирачни показатели, когато е монтирана на това място.
При спиране със системи за намаляване на скоростта гумите за задвижващия мост са особено важни по отношение на протектора и каркаса, неадаптирана гума ще бъде по-неефикасна при предаването на спирачните сили и продължителността на живота ще се скъси.
Предаване
на въртящ момент
Задвижване: зависи от мощността
и от въртящия момент на автомобила
Ускорението на автомобила се предава на настилката единствено чрез гумите на задвижващия мост: неадаптирана гума ще бъде по-неефикасна за предаване на задвижващия момент и продължителността на живота ще се скъси.
По-дълъг живот за намаляване
на разходите
във връзка с рентабилността на километър Гумите трябва да са адаптирани към моста и начина на ползване на автомобила: неадаптиран протектор спрямо моста или неадаптирана гама и протектори според начина на ползване няма да допринесат за достигане на показателите за пробег, съответстващи на потенциала на гумата.
По-дълъг живот за намаляване
на разходите
във връзка с разхода
на гориво на автомобила
Гумите при товарните автомобили имат важно отражение върху разхода. Изборът на гамата и на протектора имат отражение върху разхода на гориво. За някои приложения е възможна оптимизация на разходите с използване на гуми с ниско съпротивление при търкаляне.
Съпротивлението при търкаляне на гумите намалява с течение на тяхното износване: замяната на една гума преди пълното й износване* води до загуба на потенциал за икономия на гориво.

*Равнището на пълно износване на една гума зависи от местното законодателство.

Свързаните с управляващия мост рискове могат да доведат до намаляване на сцеплението, влошаване на управлението или да предизвикат бързо увреждане на гумата при движение, което може да доведе и до внезапното й спадане, като резултат от всички тези рискове може да се достигне до загубата на управление на автомобила.