Съвети

Ghid juridic

-1-

Кои монтажи са забранени на един и същ мост?

Забранено е на един и същ мост с единични или сдвоени гуми монтирането на товарни гуми:

 • от различни марки,
 • с различни размери,
 • от различни категории за ползване, гуми за пътни настилки, специални или за сняг (с маркировка M+S). Важна е категорията на ползване, а не протекторът на гумата (шарката му),
 • различни кострукции (радиална или диагонална),
 • с различни скоростни индекси,
 • с различни товарни индекси.

За монтаж, осигуряващ безопасност

Може да поставите гуми с различни протектори на един и същи мост, ако те са:

 • от една и съща марка,
 • с еднакви размери,
 • с еднаква конструкция,
 • от една и съща категория за ползване,
 • с еднакъв скоростен индекс,
 • с идентични товарни индекси.

Michelin Ви препоръчва да поставяте на един мост гуми с идентични протектори или  при невъзможност  да поставяте сдвоени гуми с еднакви протектори.

Износване на гумите

Дълбочината на основните канали в четири точки, разпределени равномерно по окръжността на гумата, не трябва да бъде по-малка от един милиметър за повече от една от четирите точки.

usure

Според извлечение от член R.314-1 от Кодекса за движение по пътищата се уточнява, че:

 • гумите, с изключение на тези за превозни средства за обществено строителство, трябва да имат по целия си протектор видими протектори;
 • не трябва да се виждат слоеве, които са част от структурата на гумата;
 • гумите не трябва да имат никакви дълбоки разкъсвания по страниците си

Проверка на износването

Проверката на износването трябва винаги да се извършва на няколко точки от гумата.

Тази проверка може да се извърши с помощта на шублер дълбокомер или с наблюдаване за маркерите за износване на протектора, отбелязани на стената със символ, когато са налице.

Ако е достигнато ограничението за законово или техническо износване, гумата трябва да бъде снета и заменена.

Консултирайте се с професионалист в случай на ненормално износване или разлика в износването на гумите от един и същи мост.

Монтаж на пренарязани гуми

Във Франция по силата на член 4 от Кодекса за движение по пътищата (постановление от 24/10/94) се разрешава монтирането на пренарязани гуми отпред и отзад на товарни автомобили с общо тегло над 3,5 тона, включително за превоз на хора или на опасни стоки…

pneus-recreuses

Монтаж на регенерирани гуми

Новото постановление от 16 януари 2004 г. уточнява правилата за монтаж на разрешени за употреба регенерирани гуми при приложение на Регламент n°109, които са:

Уеднаквен монтаж на един мост, оборудван само с регенерирани гуми:

Характеристиките на регенерираните товарни гуми, които трябва да са еднакви, са:

 • марката на фирмата, извършила регенерирането,
 • размерите на гумите,
 • конструкцията на гумите,
 • скоростният индекс и товарните индекси на гумите,
 • една и съща категория за използване на гумите.

ЗАБРАНЕНО Е да се монтират на един и същ мост регенерирани гуми от различни марки, независимо от това, каква е марката на каркаса.

РАЗРЕШЕНО Е да се монтират регенерирани гуми от една и съща марка, независимо от това, каква е марката на каркаса.

Смесен монтаж (нова/регенерирана) на един мост:

СМЕСЕНИЯТ монтаж на един и същи мост е разрешен само ако:

 • Марките на фирмата, извършила регенерирането, и на производителя на нова гума са едни и същи.
 • Марките на каркасите са едни и същи (нови и регенерирани).
 • Техническите характеристики на регенерираните и на новите гуми на един и същи мост, които трябва да са идентични, са:
  • марката на каркаса и на фирмата, извършила регенерирането,
  • размерите на гумите,
  • конструкцията (радиална или диагонална),
  • скоростният индекс и товарните индекси,
  • условията на използване (за пътни настилки, за всякакви терени, за сняг - маркировка M+S).
schema-legende

Френското законодателство не се позовава на ПРОТЕКТОРА на гумата. При това положение може да се монтират регенерирани или нови гуми с различни протектори на един и същ мост. Michelin не препоръчва този тип монтаж.

Гумите MICHELIN Remix® са създадени и произведени за използване на задвижващи и теглени мостове. Ние препоръчваме да не се монтират гуми MICHELIN Remix® на първия управляем мост на товарни автомобили.

Внимание : условията на използване на протекторите трябва да са еднакви: потърсете маркировка M+S. Michelin е производител на нови и регенерирани товарни гуми. Регенерирането на MICHELIN (процедура REMIX или RCX) се извършва единствено на каркаси MICHELIN. Регенерираните гуми MICHELIN при това положение могат да работят заедно на един и същ мост с нови гуми MICHELIN.

Ремонт на гумата

Подценяването на повредени гуми може да бъде опасно.

Товарните гуми MICHELIN могат при известни условия да бъдат ремонтирани; тази възможност е предвидена при създаването им.

Не всички повреди са отстраними.

Ремонтът на една гума трябва да се извърши от обучени и квалифицирани специалисти. Извършващият ремонта е единствевният отговорен за качеството на извършената операция.

Ремонтът по принцип се предшества от демонтаж и обстойно вътрешно и външно изследване на гумата от специалист.

Продължителност на живота на продуктите

Гумите са съставени от различни типове материали и компоменти, чиито свойства се променят с времето. Тези промени зависят от условията на съхранение (температура, влажност, начин на поставяне и др.) и на използване (натоварване, скорост, налягане, състояние на колелата и др.), на които е подложена гумата.

Тъй като факторите за стареене са променливи и трудни за измерване, Michelin препоръчва освен всичко останало и редовни проверки от страна на клиента, както и редовна проверка от квалифициран професионалист, който да определи годността на гумата да продължи работата си.

Тази проверка трябва да се извършва най-малко веднъж годишно, след 5 години работа на гумата и след 8 години по отношение на датата на производство.

Зимни регламенти за тежкотоварни автомобили

Държава Дълбочина на протектора Изискване за използване на гуми със символ M+S или 3PMFS Използване на вериги Определение за зимен период
Австрия 5 мм (радиални)
6 мм (диагонални) 
ДА
Само двигателни оси
Разрешено за гуми на двигателни оси, най-малко 2 мм От 01 ноември до 15 април за тежкотоварни автомобили и 01 ноември до 15 март за автобуси
Белгия  1,6 мм НЕ Разрешено в зимни условия  
Босна и Херцеговина 4 мм ДА
Само двигателни оси
При липса на символ M+S / 3PMSF върху гумите, в автомобила е задължително да има вериги, както и лопата и торба с пясък От 15 ноември до 15 април
Хърватска 4 мм ДА
Само двигателни оси
Разрешено при липса на гуми със символ M+S / 3PMSF, най-малко 4 мм Определение за зимни условия: пътища, покрити със сняг, лед или киша, или прогнози за тези условия
Чехия 5 мм ДА
Само двигателни оси
Разрешено при липса на гуми със символ M+S / 3PMSF, най-малко 6 мм. Задължително, когато е посочено на пътни знаци От 15 ноември до 30 април, или когато е посочено на пътни знаци
Дания 1 мм НЕ Разрешено  
Финландия 1,6 мм НЕ Разрешено в зимни условия Гуми с шипове могат да бъдат използвани от 01 ноември до 31 март
Франция 1 мм НЕ Разрешено Гуми с шипове могат да бъдат използвани от съботата преди 01 ноември до последната неделя на март
Германия 1,6 мм ДА
Само двигателни оси
Разрешено
Скоростта е ограничена до 50 км/час
Определение за зимни условия: пътища, покрити със сняг, лед или киша, или прогнози за тези условия
Гърция 2 мм на двигателни оси и 1,6 мм на всички други оси НЕ  Веригите са задължителни, когато е посочено на пътни знаци Веригите са задължителни, когато е посочено на пътни знаци
Унгария 1,6 мм ако размерът на гумите е < 750 мм, 3 мм ако е > 750 мм НЕ   Веригите са задължителни, когато е посочено на пътни знаци  
Италия 1,6 мм НЕ  Задължително при липса на гуми със символ M+S / 3PMSF, когато е посочено на пътни знаци Веригите са задължителни, когато е посочено на пътни знаци
Косово 4 мм ДА
Само двигателни оси
Задължително в зимни условия Определение за зимни условия: пътища, покрити със сняг, лед или киша, или прогнози за тези условия
Люксембург 1,6 мм  ДА
Само двигателни оси
  Определение за зимни условия: пътища, покрити със сняг, лед или киша, или прогнози за тези условия
Македония 6 мм на двигателни оси и 4 мм на всички други оси. ДА
Всички оси
При липса на символ M+S / 3PMSF върху гумите, в автомобила е задължително да има вериги най-малко от 4 мм, както и лопата и торба с пясък От 15 ноември до 15 март
Черна гора 4 мм ДА
Само двигателни оси
 Вериги, лопата и торба с пясък, когато пътищата са заснежени От 1 ноември до 1 април
Холандия 1,6 мм НЕ НЕ е разрешено  
Норвегия 5 мм ДА(1)
Всички оси, включително повдигащи оси
Разрешено с изискване да се използват от 3 до 7 чифта вериги в зависимост от броя на осите От 15 ноември до 31 март
Полша 1,6 мм (3 мм за автобуси) НЕ Веригите са задължителни, когато е посочено на пътни знаци Веригите са задължителни, когато е посочено на пътни знаци
Португалия 1 мм НЕ Веригите са задължителни, когато е посочено на пътни знаци  
Румъния 1,6 мм ДА Разрешено за гуми на двигателни оси От 15 ноември до 15 март
Русия 4 мм ДА(1)
Всички оси(2)
Разрешено Референтният период е от 1 декември до 28 февруари. Но всеки федерален субект може да удължи този период, ако е необходимо
Сърбия 4 мм ДА
Само двигателни оси
Веригите са задължителни най-малко на две задвижващи колела, заедно с лопата От 01 ноември до 01 април
Словакия 3 мм ДА
Само двигателни оси
Разрешено при липса на гуми със символ M+S / 3PMSF, или ако е посочено на пътни знаци От 15 ноември до 31 март
Словения 4 мм ДА
Само двигателни оси
Разрешено при липса на гуми със символ M+S / 3PMSF, най-малко 3 мм От 15 ноември до 31 март
Испания 1,6 мм НЕ Веригите са задължителни, когато е посочено на пътни знаци Тежкотоварният трафик може да бъде спрян от органите на властта в зависимост от пътните условия
Швеция 5 мм ДА(1)
Двигателни оси 
Разрешено От 01 декември до 01 април
Швейцария 1,6 мм НЕ Веригите са задължителни, когато е посочено на пътни знаци  
Турция 4 мм ДА
Двигателни оси(3)
Разрешено От 01 декември до 01 април
Великобритания 1 мм НЕ  Не е задължително  От 01 декември до 01 април
Други страни от ЕС 1,6 мм НЕ  Веригите са задължителни, когато е посочено на пътни знаци В някои страни веригите или зимните гуми могат да бъдат задължителни, както е посочено на пътните знаци 
(1) Гумите трябва да бъдат специално проектирани за зимни условия
(2) На оси за ремарке от 2015 г
(3) На оси за ремарке в бъдеще.
Само за информационни цели, може да подлежи на промени в местното законодателство.

Маркировка E2

Гумите произведени от Michelin са изобретени така, че да отговарят на специфичните условия на шофиране в зависимост от различните географските зони, в които са предназначени за търговия и употреба. В Европа гумите MICHELIN трябва да имат маркировка E2, която доказва, че те са адаптирани съгласно европейски условия на шофиране в следните страни:

Албания

Германия

Андора

Австрия

Беларус

Белгия

Босна и Херцеговина

Хърватия

Дания

Испания

Естония

Фарьорски острови

Финандия

Франция

Грузия

Гърция

Гренландия

Унгария

Ирландия

Исландия

Италия

Казахстан

Латвия

Лихтенщайн

Литва

Люксембург

Македония

Република Молдова.

Монако

Норвегия

Нидерландия

Полша

Португалия

Румъния

Обединено кралство

Русия

Сан Марино

Сърбия

Словакия

Словения

Швеция

Швейцария

Чешка репубрика

Украйна

Ватикан

Маркировка FRT

Означението «FRT» (отбелязано в Регламент 54: «Маркировка 3.1.15») се отнася за гуми, създадени специално за носещи/ремаркетни мостове (свободно търкалящи се гуми).

Този регламент се прилага за всички нови гуми, използвани на европейска територия: това означава, че гумите с маркировка FRT са разрешени за употреба само за монтиране на носещи мостове и не могат да бъдат поставяни на други типове мостове.

Michelin не може да бъде държан отговорен за последиците от повреда при шофиране несъобразено с тези препоръки.

Пренарязване

Основни европейски регламенти

Страна Ограничение за монтаж на пренарязани гуми Демонтаж на товарни гуми в зависимост от износването (извън употребата зимно време)
Минимална дълбочина Забележки
ГЕРМАНИЯ Забранени за управляващи
 мостове на автомобили, чиято
 скорост достига 100 km/h
1,6 mm  
АВСТРИЯ Забранено за всички управляващи
 мостове на всички голямогабаритни превозни средства
2 mm  
БЕЛГИЯ Никаква 1,6 mm  
БЪЛГАРИЯ Забранено за всички управляващи
 мостове на всички голямогабаритни превозни средства
1,6 mm  
ХЪРВАТИЯ Никаква 1,6 mm  
ДАНИЯ Никаква 1 mm  
ИСПАНИЯ Никаква няма  
ЕСТОНИЯ Никаква 1,6 mm  
ФИНЛАНДИЯ Никаква 1,6 mm  
ФРАНЦИЯ Никаква 1 mm  
ГЪРЦИЯ Никаква 2 mm  
УНГАРИЯ Забранено за мостове
 с единични гуми на автобуси за градски и извънградски превози
5 mm за всеки автобус с гуми
 с диаметри > 750 mm
 3 mm за останалите автобуси
 1,6 mm за останалите видове превозни средства
 
ИТАЛИЯ Никаква 1,6 mm  
ЛАТВИЯ Никаква 1,6 mm  
ЛИТВА Никаква 1 mm  
ЛЮКСЕМБУРГ Никаква 1 mm за теглени превозни средства
 1,6 mm за превозни средства
 с двигател
 
НОРВЕГИЯ Никаква 1,6 mm  
НИДЕРЛАНДИЯ Никаква няма  
ПОЛША Забранено за мостове
 с единични гуми на автобуси за извънградски превози, чиято
 скорост достига 100 km/h
3 mm за автобуси за извънградски превози, чиято
 скорост достига 100 km/h
 1,6 mm за другите превозни средства
 
ПОРТУГАЛИЯ Никаква    
РУМЪНИЯ Никаква 1,6 mm  
РУСИЯ Забранено за всички управляващи
 мостове на всички голямогабаритни превозни средства
2 mm за автобуси за градски извънградски превози
 1 mm за останалите голямогабаритни превозни средства
 
СЪРБИЯ Никаква 2 mm  
СЛОВАКИЯ Никаква 1,6 mm  
СЛОВЕНИЯ Никаква 1,6 mm  
ШВЕЦИЯ Никаква 1,6 mm Външни сдвоени гуми. Няма минимална дълбочина
 освен за зимния период.
ШВЕЙЦАРИЯ Никаква 1,6 mm  
ЧЕХИЯ Забранено за управляващите
 мостове на автобуси за градски извънградски превози
1,6 mm  
ТУРЦИЯ Никаква 1,6 mm  
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО Никаква 1 mm  
УКРАЙНА Забранено за всички управляващи
 мостове на всички голямогабаритни превозни средства
2 mm за автобуси за градски извънградски превози
 1 mm за останалите голямогабаритни превозни средства